Home FAQ Bê tông nhựa nóng có mấy loại?

Bê tông nhựa nóng có mấy loại?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
1
0
201

Bê tông nhựa nóng có mấy loại? Bê tông nhựa nóng  hay thường được gọi mang tên bê tông nhựa asphalt là 1 sản phẩm rất thông dụng trong thi công tuyến phố giao thông, tuyến phố cao tốc, được sử dụng phổ thông trên thế giới và ở Việt Nam. Chúng ta cộng Tìm hiểu về những định nghĩa căn bản, phân dòng và những đặc tính của bê tông nhựa asphalt để hiểu được những ưu điểm nổi bật làm cho nguyên liệu này trở thành thông dụng đến vậy trên toàn thế giới.

Bê tông nhựa nóng có mấy loại?

Phân loại Bê tông nhựa nóng .

Bê tông nhựa nóng được phân ra hồ hết chiếc theo các phương pháp khác nhau.

Phân mẫu theo độ rỗng còn dư Bê tông nhựa chặt: Độ rỗng còn dư 3 – 6% Bê tông nhựa rỗng: Độ rỗng còn dư 6 – 10% Bê tông thoát nước: Độ rỗng còn dư 20 – 25% Phân mẫu theo hàm lượng đá dăm Bê tông nhựa phổ biến đá dăm: 50 – 65% đá dăm (trên sàng 5mm) Bê tông nhựa vừa đá dăm: 30 – 50% đá dăm Bê tông nhựa ít đá dăm: 20 – 35% đá dăm Bê tông nhựa cát: không mang đá dăm

Theo cách thức thi công

a. Bê tông nhựa không phải lu lèn

sử dụng nhựa đặc 10/70 hàm lượng cao (9-12%)

Hàm lượng bột khoáng cao (20 – 35%)

Nhiệt độ trộn 230oC, nhiệt độ rải 210 – 230oC, không hề lu lèn

b. Bê tông nhựa phải lu lèn:

Lại được phân loại theo loại nhựa sử dụng

Bê tông nhựa nóng có mấy loại?

Bê tông nhựa rải nóng

sử dụng nhựa đặc 40/60, 60/70, 70/100, 100/150 (hàm lượng nhựa 4 – 7 %)

Nhiệt độ trộng 150 – 170oC, nhiệt độ rải cần luôn lớn hơn 120oC

Bê tông nhựa rải và lu xong chờ nhiệt độ giảm bằng nhiệt độ ko khí thì coi như cường độ hình thành 100%

Bê tông nhựa rải ấm

Dùng nhựa đặc 150/200, 200/300, 70/100, nhựa lỏng đông đặc nhanh hoặc nhàng nhàng

Nhiệt độ trộn 110 – 130oC, nhiệt độ rải và lu lớn hơn 60oC thời gian hình thành cường độ 15 – 20 ngày

Bê tông nhựa rải nguội

Dùng nhựa lỏng đông đặc làng nhàng hoặc chậm

Nhiệt độ trộn 110 – 120 oC, hỗn tạp sau để nguội có thể dự trữ 4 – 8 tháng trong kho chứa.

Nhiệt độ rải và lu bằng nhiệt độ không khí thời gian hình thành cường độ 20 – 40 ngày.

Bê tông nhựa rải nóng mang thời kì hình thành cường độ ngắn nhất, cường độ, độ ổn định nước và nhiệt độ cao nhất – hiện sử dụng nhiều ở Việt Nam.

Xem thêm

Dịch vụ khoan cắt bê tông tphcm giá rẻ năm 2020

Load More In FAQ